Sunday, 5 April, 2020

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ  COVID-19 ขอขอบพระคุณท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) ท่านสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กสธ....

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์ ก็ร่วมเป็นทัพหน้าในการตรวจคัดกรองเชื้อโรคอันตรายเหล่านี้มาโดยตลอด ซึ่งคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ทราบมาก่อนว่านักเทคนิคการแพทย์มีความเสี่ยงในการเผชิญหน้ากับเชื้อโรคร้ายทุกชนิดอย่างไร  เพราะส่วนใหญ่เทคนิคการแพทย์ทำงานอยู่เบื้องหลัง การรับมือการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้ ก็ใช้ประสบการณ์ที่เคยรับมือกับการตรวจเชื้อโรคร้ายที่ผ่านมาแล้ว มาประยุกต์ใช้ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน เมื่อถามถึงขวัญและกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์เวลานี้เป็นอย่างไร นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ตอบว่า...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ไม่สนับสนุนให้ตรวจ Covid-19 เองที่บ้าน หวั่นทำเชื้อแพร่กระจายยิ่งขึ้น

0
ค่ำวานนี้ (29 มี.ค.) สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID 19) ด้วยตนเองที่บ้าน ความว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ Covd-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการหนักอาการน้อยและไม่มีอาการ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสี่ยงและเข้าข่ายต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสความต้องการที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Covid-19 อย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีมาตรฐาน ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ มีขั้นตอนการตรวจที่ซับซ้อน มีราคาแพง ใช้เวลานาน และทำได้ในวงกัด จึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อตัวเชื้อที่ร่างกายสร้างขึ้น และอาจตรวจพบได้ในเลือด เป็นการตรวจโดยใช้เลือดเพียง 1-2 หยด อ่านผลได้ทันที...

เทคนิคการแพทย์เตือน ตรวจ Covid-19 เอง อันตราย เสี่ยงทำเชื้อกระจายเพิ่มขึ้น

0
เมื่อวานนี้ (28 มี.ค.) สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ข้อความเตือนการตรวจ Covid-19 เองที่บ้าน ตามที่มีผู้นำชุดตรวจประกาศขายในโซเชียลมีเดียขณะนี้ว่า มีผู้พบเห็นและร้องเรียนเข้ามายังสภาเทคนิคการแพทย์ ถึงเรื่องการโพสต์ขายชุดตรวจแบบเร่งด่วน COVID-19 rapid test แบบผิดกฎหมายตามช่องทางต่างๆ สภาเทคนิคการแพทย์ขอชี้แจงว่า ในการตรวจวิเคราะห์จะต้องกระทำโดยผู้ประกอบวิชาชีพที่มีความชำนาญในการอ่านและแปลผล หากมีการตรวจด้วยตนเองแล้วเกิดข้อผิดพลาด อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดคิดว่านตนเองไม่ติดเชื้อ จะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อมากขึ้น และขอให้ผู้พบเห็นแจ้งไปยังสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) สายด่วนผู้บริโภค 1556 เพื่อดำเนินการต่อไป ล่าสุด วันนี้ (29 มี.ค.) สภาเทคนิคการแพทย์ ได้ออกคำแนะนำสำหรับประชาชนในการตรวจคัดกรอง COVID-19 ว่า ไม่ควรไม่ควรซื้อชุดตรวจ Rapid test...

“เทคนิคการแพทย์ นักรบนิรนามผู้กล้าหาญ ในสมรภูมิ Covid-19” นายกสภาฯ ให้กำลังใจ

0
เช้าวันนี้ (29 มี.ค.) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ. 2560-2563 ได้ส่งสารผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ถึงผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพื่อให้กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ COVID-19 ความว่า ในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนต่างทุ่มเทสรรพกำลังที่มี ร่วมทำหน้าที่ระงับยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความอดทน และเสียสละ ในสถานการณ์ดังกล่าว  นักเทคนิค​การแพทย์ต้องทำงานหนักและเสี่ยงต่อการติดเชื้อไม่ยิ่งหย่อน​ไปกว่าบุคลากรทางการแพทย์อื่น ๆ ในการค้นหาผู้ติดเชื้อ​ ด้วยกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การป้าย​เก็บตัวอย่าง​สารคัดหลั่งจากโพรงจมูก (Nasopharyngeal swab) และลำคอ(Throat swab) ในประชากรกลุ่มเสี่ยง ทำการสะกัดสารพันธุกรรม เพื่อตรวจวิเคราะห์หาเชื้อ Corona...