Tuesday, 25 February, 2020

รพ.ลำปาง มอบของขวัญแก่ชาวลำปาง “รับยา-เจาะเลือด”ใกล้บ้าน ลดความแออัด ลดการรอคอย

0
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลลำปาง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง มอบของขวัญแทนความรักและความห่วงใยให้แก่ชาวลำปางกับ 2 โครงการ คือ "โครงการรับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ ผ่านร้านยาชุมชนอบอุ่น" และ "แล็บแพนด้า" ตามนโยบาย "ลดความแออัด ลดการรอคอยในโรงพยาบาล" ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธงชัย เลิศวไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน และนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สารรณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยภายในงานมีพิธีพร้อมมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 19...

ผู้พัฒนาระบบยืนยัน e-Voting ปลอดภัยสูง ตรวจสอบย้อนกลับได้

0
รศ.สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ. 2563-2566 (อกกต.) โพสต์ข้อความเฟซบุ๊คส่วนตัว เมื่อเย็นวานนี้ (1 ก.พ.) ถึงเรื่องที่สภาเทคนิคการแพทย์ ใช้วิธีการเลือกตั้งแบบอิเล็กทรอนิกส์ e-Voting โดยอ้างถึงคำอธิบายของ ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร CEO บริษัท ไอแอพพ์เทคโนโลยี จำกัด กรรมการกิจกรรมพิเศษ สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย ซึ่งเป็นผู้ที่เคยจัดทำระบบวารสารออนไลน์ และ ระบบลงทะเบียนการประชุมวิชาการให้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ  และเป็นผู้พัฒนาระบบ e-Voting ในการเลือกตั้งคณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6...

เปิดแล้ว 12 รายชื่อ อกกต.เลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์

0
เมื่อคืนนี้ (30 ม.ค.) คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ พ.ศ.2563-2566 (อกกต.) ได้ส่งข้อความผ่านระบบอัตโนมัติถึงสมาชิกสภาเทคนิคการแพทย์ แจ้งเรื่องกำหนดการเลือกตั้ง และวิธีการเลือกตั้ง ซึ่งสมาชิกสามารถเลือกวิธีลงคะแนนได้อย่างใดอย่างหนึ่งคือ การลงคะแนนผ่านระบบเลือกตั้งออนไลน์ หรือ ลงคะแนนผ่านระบบไปรษณีย์ คำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ ทั้งนี้ ข้อความที่ส่งถึงสมาชิกดังกล่าว ได้แนบคำสั่งสภาเทคนิคการแพทย์ที่ 47/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระ 2563-2566 ซึ่งปรากฏรายชื่อ อกกต. จำนวน 12 คน มาด้วย ทั้งที่ก่อนหน้านี้ อกกต.เคยมีมติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่คำสั่งฉบับนี้...

นายกสภาฯ แจง เทคนิคการแพทย์ค้นหาโรคร้ายให้คนไทยมากว่า 60 ปีแล้ว ไม่ใช่ “อาชีพแปลก”

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวกับ “เมดเทคทูเดย์”วันนี้ (29 ม.ค.)  ถึงกระแสดราม่าเรื่องการพาดหัวข่าวของสื่อที่ระบุว่าเทคนิคการแพทย์เป็น “อาชีพแปลก” ว่า เทคนิคการแพทย์ไม่ใช่อาชีพแปลก เพราะวิชาชีพนี้ทำงานร่วมกับแพทย์-พยาบาล และอยู่เคียงข้างผู้ป่วย และประชาชนมาโดยตลอด เป็นเวลากว่า 60 ปีแล้ว มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริการของระบบสุขภาพไทย มาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในด้านการค้นหาสาเหตุของโรคเพื่อการรักษาผู้ป่วย และการประเมินภาวะสุขภาพและการป้องกันโรคต่างๆ แก่ประชาชนทั่วไป รวมถึงการศึกษาวิจัย ค้นหาสาเหตุของโรคภัยที่คุกคามและเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ เพื่อสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคติดเชื้อที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง นักเทคนิคการแพทย์จะเป็นด่านแรกในการตรวจหาเชื้อโรคเหล่านี้ ตัวอย่างเช่น  เอดส์ วัณโรค ซาร์ส ไข้หวัดนก และโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ นายกสภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวต่อไปว่า...

ดราม่า เทคนิคการแพทย์ “อาชีพแปลก” พาดหัวข่าวสื่อใหญ่

0
จากกรณีที่สื่อใหญ่จากสำนักข่าวแห่งหนึ่ง ได้เผยแพร่ข่าว ดร.ทนพญ.สุภาภรณ์ วัชรพฤกษาดี รองหัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นักเทคนิคการแพทย์ไทย ผู้ค้นพบไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ ที่เป็นสาเหตุของการแพร่ระบาดในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีนขณะนี้ ในสื่อออนไลน์ โดยพาดหัวข่าวว่า “เปิดใจสาวไทย อาชีพแปลก ผู้พบโคโรน่าพันธุ์ใหม่คนแรก เผยบื้องหลังสุดทุ่มเท” เมื่อวันที่ 26 ม.ค.ที่ผ่านมา นั้น การพาดหัวข่าวของสื่อดังกล่าว ได้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในกลุ่มนักเทคนิคการแพทย์อย่างกว้างขวาง ส่วนหนึ่งระบุว่า ไม่พอใจที่สื่อพาดหัวข่าวว่าเทคนิคการแพทย์เป็น “อาชีพแปลก” เป็นการทำร้ายความรู้สึกของคนในวิชาชีพนี้ สำนักข่าวไม่เตรียมความพร้อมและไม่มีมารยาท ไม่มีจรรยาบรรณ สื่อควรมีความรู้ในการนำเสนอ และเรียกร้องให้มีการแก้ไข เพื่อเป็นการให้เกียรติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ที่มีมากว่า 60 ปีแล้ว ขณะที่อีกส่วนหนึ่งเห็นว่า...

[/tdc_zone]