Sunday, 17 November, 2019

รายงาน : สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2  ณ จังหวัดอุบลราชธานี  วันที่​ 30 ตค.-1 พย. 2562

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดอุบลราชธานี จัดขึ้นในวันที่​ 30 ตค.-1 พย. 2562 เพื่อศึกษาสถานการณ์การประกอบวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ข้อจำกัดหรือปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริม และเป็นโอกาสสำรวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการประสานความร่วมมือให้เข้มแข็ง ส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มีความพร้อมที่จะนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 และ Genomics Thailand เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสุข และภาคภูมิใจ การสัญจร เริ่มต้น...

รายงาน : สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2  ณ จังหวัดนครปฐม 24-25 ตค. 62

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครปฐม  วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 เพื่อศึกษาสถานการณ์การประกอบวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ข้อจำกัดหรือปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริม และเป็นโอกาสสำรวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการประสานความร่วมมือให้เข้มแข็ง ส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มีความพร้อมที่จะนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 และ Genomics Thailand เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสุข และภาคภูมิใจ การสัญจร เริ่มต้นด้วยการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบสมาชิกภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่...

สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ที่นครสวรรค์

เมื่อวานนี้ (​10 ต.ค.62) นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้  นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุม “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2”  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย​ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว   โดยมี น.ส.จริยา หัตถมาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ สสจ.นครสวรรค์ และนายณัฏฐ์ณเรศ เรืองแจ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ...

เทคนิคการแพทย์ พัฒนาแอพพลิเคชั่น THD เชื่อมโยงฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนประเมินผลตรวจเลือดด้วยตัวเอง

ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน เปิดเผยกับ "เมดเทคทูเดย์" ว่า ตนและทีมงานได้นำผลการตรวจเลือดจากห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ มาพัฒนาเป็นแอพพลิเคชั่น Thai Health Dee (THD) เชื่อมโยงกับฐานข้อมูลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนประเมินสุขภาพของตนเอง ทำให้ประชาชนรับรู้ เฝ้าระวังและตระหนักเรื่องสุขภาพ ที่ได้รับการตรวจเลือดและประเมินสุขภาพตัวเองก่อนที่จะเสี่ยงและป่วยต่อไป โดยเชื่อมโยงด้วยระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ร่วมกับระบบสารสนเทศทางการแพทย์ (Health informatics) ของข้อมูลผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์และการบริการต่างๆ ด้านสุขภาพ กับ เจ้าของสุขภาพ  และชุมชน ผ่านการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสมาร์ทโฟน เพื่อทำให้ระบบสุขภาพจับต้องได้ ทนพ.วสุอนันต์ กล่าวต่อว่า แอพพลิเคชั่นดังกล่าว ใช้กรอบแนวคิดการการประยุกต์ใช้...

เก็บตกสภาเทคนิค​การแพทย์​สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพภาคใต้ 11-13​ ก.ย.​62

วันที่​ 11 ก.ย. คณะกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ นำโดย รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาฯ, ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายก, ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการ, ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ และ พอ.ทรงศักดิ์ ศรีจินดา กรรมการสภาฯ เดินทางถึงจังหวัดนราธิวาส ก็เดินทางไปเยี่ยม​ห้องแล็บ ​รพ.ระแงะ​ และ รพ.สต.สะโล ทันที วันที่ ​12 ก.ย. มีการประชุมสัญจรที่ห้องประชุม​ รพ.นราธิวาสราชนครินทร์  มีสมาชิก​เทคนิคการแพทย์​  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และใกล้เคียงลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม...

[/tdc_zone]