Friday, 21 January, 2022

สมาคมฯ เปิดให้เสนอชื่อนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๔

0
สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ เรื่อง รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเปิดให้มีการเสนอชื่อผู้เข้ารับรางวัลภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔  และคณะกรรมการ จะพิจารณาคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัล และติดประกาศให้ทราบโดยทั่วกันอย่างเป็นทางการ พร้อมมีหนังสือแจ้งไปยังผู้ได้รับการคัดเลือก ภายใน วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ การเสนอชื่อผู้รับรางวัล สามารถกระทำได้ 3 วิธี คือ เสนอด้วยตนเอง เสนอด้วยบุคคลอื่น และคณะกรรมการสืบค้นหาข้อมูลผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อพิจารณาเอง ทั้งนี้ รางวัลนักเทคนิคการแพทย์ดีเด่นประจำปี พ.ศ....

ชื่นชมเทคนิคการแพทย์ MT Hero ทำงานหามรุ่งหามค่ำ

0
เมื่อวันที่ 26 ม.ค.2564 นายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คส่วนตัว เล่าถึงการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ของ รพ.สมุทรสาครว่า เดือน ส.ค.2563 รพ.สมุทรสาครเริ่มตรวจเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT PCR ได้เป็นครั้งแรก ด้วยทีมงาน 2-3 คน มีหน้าที่ swab และนำมาตรวจ ทำได้ประมาณไม่เกิน 94 รายต่อวัน (แต่ยอดตรวจจริงไม่เกิน 10 รายต่อวัน) กลางเดือน ธ.ค.2563 หลังเกิดวิกฤติ COVID-19...

“สลักจิต-พิทักษ์” ลงชิงเก้าอี้นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ

0
คณะกรรมการเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2564-2567 ออกประกาศฉบับที่ 1/2564 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ความว่า อ้างถึงประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ฉบับที่ 1/2563 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ ได้ประกาศรับสมัครผู้ประสงค์ลงสมัครรับเลือกตั้ง และปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 แล้วนั้น ได้มีผู้สมัครจำนวน 2 ราย ส่งเอกสารการสมัครประกอบด้วยใบสมัคร เอกสารแสดงประวัติ ผลงานและวิสัยทัศน์สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรูปถ่ายปัจจุบันตามวิธีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งฯ กำหนด หลังจากคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ ตรวจสอบคุณสมบัติ ในการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งฯ...

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19 โดยมี รศ.พรรณี พิเดช อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้รับมอบ ทั้งนี้ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถึงความสำคัญของการตรวจคัดกรองทางห้องปฏิบัติการ และความสำคัญของการผลิตวัคซีนมาใช้ป้องกันโรคอย่างทันสถานการณ์ และได้โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟสบุ๊คส่วนตัวในเวลาต่อมาว่า ร่วมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขด้วยการมอบเครื่องดื่มนมถั่วเหลืองของบริษัท...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.63 เรื่อง การรับสมัครเพื่อเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ กำหนดให้มีการยื่นเอกสารหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1...