นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ปีติ ทีมวิชาการได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา

0
277

ทนพญ.ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ กล่าวถึงเรื่องที่ ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.สุพรรณ ฟู่เจริญ ได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา สาขาเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ว่า เป็นเรื่องน่าปีติแก่วิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างยิ่ง ที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณเช่นนี้ และเป็นเรื่องน่ายินดีที่บุคคลที่เข้ามาเป็นทีมวิชาการของสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ชุดปัจจุบัน เป็นผู้ที่มีผลงานทางวิชาการยอดเยี่ยม เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งไม่เพียงแต่ ศ.ดร.ทนพ.สุพรรณ ซึ่งเป็นหัวหน้าทีมวิชาการของสมาคมฯ เท่านั้น ที่ได้รับพระราชทาน ศ.ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะอนุกรรมวิชาการของสมาคมฯ ชุดปัจจุบัน ก็เป็นผู้ที่เคยได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปะวิทยานี้มาก่อน จึงเท่ากับว่าทีมวิชาการของสมาคมฯชุดปัจจุบัน มีผู้เยี่ยมยอดทางวิชาการมาร่วมทำงานถึง 2 ท่าน ซึ่งคงจะช่วยพัฒนางานทางวิชาการของสมามคมฯ และวิชาชีพให้เจริญก้าวหน้าในระดับสากลต่อไป

“ต้องถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์อย่างยิ่ง ที่เรามีเทคนิคการแพทย์ที่เก่ง ดี มีความรู้ มีคุณภาพเช่นนี้  ซึ่งทั้งสองท่านนี้จะเป็นต้นแบบของนักเทคนิคการแพทย์ ที่ทำงานอุทิศตนเพื่อพัฒนางานทางวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์” นายกสมาคมฯ กล่าว

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here