เคาะแล้ว เปิดรับสมัครเลือกตั้ง กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ชุดใหม่ 3-24 ม.ค.63

0
332

สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่ประกาศคณะอนุกรรมการ อำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ซึ่งรองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานคณะอนุกรรมการฯ เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที 16 ธันวาคม 2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563- พ.ศ.2566 จำนวน 12 คนโดยกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3- 24 มกราคม 2563

ผู้ประสงค์จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมสภาเทคนิคการแพทย์ สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ สภาเทคนิคการแพทย์ขั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ ซ.สาธารณสุข 8 กระทรวงสาธารณสุข  ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองจ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันที่ 3- 24 มกราคม 2563 ในวันและเวลาราชการ หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปที่สภาเทคนิคการแพทย์ ชั้น 10 อาคารสภาวิชาชีพ กระทรวงสารรณสุข ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 ตั้งแต่วันที่ 3- 24 มกราคม 2563 โดยพิจารณาวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ ทั้งนี้ ในการสมัครรับเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ ให้แนนใบสมัครพร้อมหลักฐานตามแบบที่คณะอนุกรรมการกำหนด (ดูรายละเอียด ที่นี่ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here