เตรียมพัฒนาเกณฑ์ตรวจมาตรฐานคลินิกเทคนิคการแพทย์ให้ชัดเจนขึ้น

0
184

หลักเกณฑ์เดิมไว้กว้าง ทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณา รวมทั้งความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลง เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตสถานพยาบาล จึงต้องมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อลดประเด็นข้อร้องเรียน

เมื่อวานนี้ (9 เมย 62) ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 5 สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข มีการประชุมคณะทำงานเพื่อพัฒนาเกณฑ์การตรวจมาตรฐานสถานพยาบาล ประเภทคลินิกเทคนิคการแพทย์ ซึ่งกลุ่มเฝ้าระวังบริการสุขภาพ สำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จัดขึ้น มีนายอาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นประธานการประชุม และมี รศ.ยุพา เอื้อวิจตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์,ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล เลขาธิการสภาเทคนิคการแพทย์, ทนพ.สมชัย เจิดเสริมอนันต์ ประธานอนุกรรมการกฎหมาย, ทนพญ.วรรณิกา มโนรมณ์ ประธานอนุกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ และ ทนพญ.ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท ประธานคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพ สภาเทคนิคการแพทย์ ในฐานะคณะทำงานที่เป็นผู้แทนสภาเทคนิคการแพทย์ พร้อมด้วย ทนพญ.ผุสดี ลือนีย์ นักเทคนิคการแพทย์จาก ภาคพยาธิวิทยาคลินิก ศิริราช มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงานอื่นๆ  รวม 12 คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากกฎกระทรวงกำหนดชนิดและเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับสถานพยาบาล พ.ศ.2558 หมวด 1 เครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็นสำหรับสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนในคลินิกเทคนิคการแพทย์ มีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้อย่างกว้างๆ จึงทำให้พนักงานเจ้าหน้าที่ ต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาในประเด็นต่างๆ ซึ่งอาจทำให้เกิดข้อร้องเรียนตามมา รวมทั้งปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก  จึงทำให้เกณฑ์การพิจารณาอนุญาตสถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืนจากเดิมที่เคยอนุญาตไปแล้ว อาจต้องมีการเปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เพื่อลดประเด็นข้อร้องเรียนต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งจะมีการประชุมหารือเพื่อให้ไดข้อสรุปที่ชัดเจนอีกครั้งในวันที่ 19 เมษายน ที่จะถึงนี้

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here