ไทย-เกาหลี เตรียมแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์

0
672

เมื่อวันที่ 29-31 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ พร้อมด้วย คุณกัลยาณี ตรีสุวรรณ วิเทศสัมพันธ์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมวิชาการ the 57th Congress of the Korean Association of Medical Technologist & International Conferences ที่เมือง Pyeongchang ประเทศเกาหลีใต้ ในการนี้สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ และสมาคมเทคนิคการแพทย์ของประเทศเกาหลี (KAMT) ได้ทำความตกลงร่วมกันในโครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างประเทศ (exchange program) เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ซึ่งคาดว่าจะเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างประเทศได้ ในต้นปี 2563 นี้

ดร.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ฯ เปิดเผยว่า การทำความตกลงร่วมกันดังกล่าว เป็นผลสืบเนื่องมาจากการจัดประชุม the 6th Congress of the Asia Association of Medical Laboratory Scientists (AAMLS 2019) ที่พัทยา ซึ่งสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยฯ เป็นเจ้าภาพต่อจากประเทศเกาหลี ผู้แทนสมาคมเทคนิคการแพทย์เกาหลีที่เข้าร่วมประชุมได้แสดงความชื่นชมศักยภาพ ในการจัดประชุมระดับนานาชาติของสมาคมฯ และเชิญให้สมาคมฯ ไปร่วมประชุมวิชาการที่เกาหลี จนนำไปสู่การ ทำความตกลงร่วมกัน ในโครงการแลกเปลี่ยนนักเทคนิคการแพทย์ระหว่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักเทคนิคการแพทย์ทั้งสองประเทศ ได้ศึกษาดูงานทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ซึ่งกันและกัน

ดร.สลักจิต กล่าวต่อว่า เกาหลีเป็นประเทศที่มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห์ทางการแพทย์สูงมาก จึงเป็นโอกาสดีที่นักเทคนิคการแพทย์ไทยจะไปศึกษาดูงาน และนำประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาต่อยอดงานเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเบื้องต้นกำหนดแผนที่จะไปศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการในโรงพยาบาล 3 ระดับ และโรงงานผลิตชุดทดสอบ เป็นเวลา 1 สัปดาห์ โดยสมาคมฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด ทั้งนี้ จะเปิดให้สมาชิกสมาคมฯ สมัครเข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องเป็นสมาชิกสมาคมฯ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป มีประสบการณ์ทางห้องปฏิบัติการ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ดูภาพการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://www.amtt.org/content/view/351?fbclid=IwAR2FNEmPkqMUm8_k98MqOQ5vSUL71c_MnWho8I1R4-E1yRyLYB1Xx_JIuHM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here