สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ที่นครสวรรค์

0
329

เมื่อวานนี้ (​10 ต.ค.62) นายแพทย์อดิสรณ์ วรรธนะศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครสวรรค์ ได้มอบหมายให้  นายแพทย์ชนินทร์ จารุวัฒนมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เป็นประธานเปิดการประชุม “สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2”  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย​ รพ.สวรรค์ประชารักษ์ เขาเขียว   โดยมี น.ส.จริยา หัตถมาศ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ สสจ.นครสวรรค์ และนายณัฏฐ์ณเรศ เรืองแจ่ม นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ สสจ.และ ทนพญ.จินตนา ว่องวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ร่วมประชุม มีนักเทคนิคการแพทย์​เขตบริการสุขภาพที่ 2 และ 3 เข้าร่วมประชุม ​100 คน

การประชุมในภาคเช้า รศ.ทนพญ. ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภาเทคนิคการแพทย์​ ได้บรรยายเรื่อง​ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์​ ตั้งแต่ พ.ค.2560-ส.ค.2562 และเรื่อง​การเตรียมความพร้อมของสภาเทคนิคการแพทย์​ในการให้บริการ​ Precision​ Medicine ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ภาครัฐ และเอกชนในการร่วมกันให้บริการดูแลสุขภาพแก่ ประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาพยาบาลในยุค Genomics Thailand  โดย ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า​ อนุ​กรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ส่วนภาคบ่าย​ เป็นการเสวนาของนายกสภาเทคนิคการแพทย์ คณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ และ ทนพ.ประนอม ปัททุม ผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ จังหวัดตาก ถามตอบ ​แลกเปลี่ยน​ เรียนรู้​ ปัญหา​ และข้อเสนอแนะอย่างมีส่วนร่วม​กับสมาชิกเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง การวิจัยวิจัยและพัฒนา การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว เครือข่ายงานบริการโลหิต และความก้าวหน้าในวิชาชีพ นอกจากนี้ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ได้ให้รายละเอียดการดำเนินงานของศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ทั้งในด้านการบริการและแนวทางการสนับสนุนงานเทคนิคการแพทย์ด้วย

ทั้งนี้ ภาพรวมของการจัดประชุมสัญจรครั้งนี้ ถือว่าภารกิจประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3ผู้แทนกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบการบริการ สสจ.นครสวรรค์ ตลอดจนสมาชิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมประชุม  เห็นแนวทางการสร้างเครือข่าย ร่วมปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ในพื้นที จังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่ระดับ รพ.สต. รพ.ชุมชน รพศ. และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นการนำร่อง โดยจะได้มีการประชุมหารือร่วมกันต่อไป

ในโอกาสนี้ นายกสภาเทคนิคการแพทย์และคณะ ได้ขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รพ.สวรรค์ประชารักษ์  ผอ.รพ.พยุหคีรี, ผอ.รพ.สต.บ้านหาดสะแก และ ผอ.รพ.สต.วัดไทร ตลอดจน ทนพ.เอกธง ลิ้มวีระประจักษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาห้องปฏิบัติการทางการแพทย์จังหวัดนครวรรค์และ ทนพ.ชวาล มีนาภา ผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์  ตลอดจนเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์​ จ. นครสวรรค์ ที่เตรียมการและดำเนินการจัดประชุม รวมทั้งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น​ ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกให้ โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคเหนือ ครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จด้วยดี

อนึ่ง เมื่อวันที่ 9 ต.ค. 62  นายกสภาเทคนิคการแพทย์และคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบ ประกอบด้วย พ.อ.ทรงศักดิ์ ศรีจินดา กรรมการสภา ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า และ ทนพ.สมชาย จิตร์ไทย อนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ เดินทางถึงจังหวัดนครสวรรค์  เข้าเยี่ยม​ห้องปฏิบัติการ เทคนิคการแพทย์ ​รพ.พยุหคีรี และ ศึกษาระบบการให้บริการประชาชนของ รพ.สต.บ้านหาดสะแก ต.ย่านมัทรี เครือข่ายรพ.พยุหคีรี ทั้งนี้ ในวันนี้​( 11 ต.ค. 62) นายกสภาเทคนิคการแพทย์และคณะ มีกำหนดเข้าเยี่ยมห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์รพ.สวรรค์ประชารักษ์ และ​ รพ.สต.วัดไทร ต.ปากน้ำโพ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here