“สมพิศ”เบียด “ศิริรัตน์” นั่ง กก.คุณภาพและมาตรฐานฯ สปสช.

0
952

เช้าวันนี้ (21 ม.ค.) ที่ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) มีการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 (สมัยวาระพ.ศ.2563-2567) โดยให้ผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง 3 วิชาชีพระดับจังหวัด ประกอบด้วย การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม คัดเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทนวิชาชีพละ 1 คน เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ  และให้ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะทั้ง 7 สาขาระดับจังหวัด ประกอบด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คัดเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทนสาขาละ 1 คน และให้ผู้แทนแต่ละสาขาคัดเลือกกันเองให้เหลือ 3 คน เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ

มีรายงานข่าวว่า ผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ที่ได้รับคัดเลือกระดับจังหวัดเมื่อวันที่ 15 ม.ค.63 มีจำนวน 34 คน เดินทางมาร่วมประชุมวันนี้ 29 คน ในการประชุมมีผู้เสนอชื่อผู้แทนสาขาวิชาชีพ 2 คน คือ ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ผู้แทนฯ จังหวัดมหาสารคาม และ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ผู้แทนฯ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นอดีตกรรมการควบคุณคุณภาพมาตรฐานฯ สปสช. จึงจำเป็นต้องลงคะแนนเสียงเพื่อคัดเลือกให้เหลือคนเดียว เพื่อส่งชื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกในขั้นตอนต่อไป

ทั้งนี้ เมื่อลงคะแนนเสียงแล้ว ปรากฏว่า ทนพญ.สมพิศ ได้รับคะแนนเสียง 15 คะแนน ส่วน ทนพญ.ศิริรัตน์ ได้รับคะแนนเสียง 13 คะแนน มีบัตรเสีย 1 ใบ จึงมีการส่งชื่อ ทนพญ.สมพิศ เป็นผู้แทนวิชาชีพสาขาเทคนิคการแพทย์เข้าสู่การคัดเลือกร่วมกับอีก 6 สาขาวิชา เพื่อคัดเลือกกันเองให้ได้ 3 คน เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ

รายงานข่าวแจ้งต่อไปว่า ในการคัดเลือกกันเองของผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะทั้ง 7 สาขา ซึ่งรวมถึงเทคนิคการแพทย์ และกายภาพบำบัดด้วยนั้น  ปรากฏว่า ทนพญ.สมพิศ ปินะเก ได้รับคัดเลือกให้เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานฯ ร่วมกับ ผู้แทนกายภาพบำบัด และกิจกรรมบำบัด

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here