สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ มอบ 1 แสน ช่วยผู้ป่วยเอชไอวี วัดพระบาทน้ำพุ

0
280

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ได้นำเงินที่คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯ ร่วมกันบริจาคในงานประชุมสมาคมเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 43 จำนวน 100,000 บาท ไปมอบให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ เพื่อการดูแลผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย (29 มิถุนายนของทุกปี) ณ วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี

วัดพระบาทน้ำพุ หรือวัดพระพุทธบาทประทานพร เป็นวัดไทยตั้งอยู่เชิงเขาน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี มีพระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) เป็นเจ้าอาวาส วัดแห่งนี้ เป็นสถานรักษาพักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ระยะสุดท้าย และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิธรรมรักษ์

วัดแห่งนี้เริ่มต้นรับรักษาและฟักฟื้นผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยโรคเอดส์ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2535 และดำเนินการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ผู้ริเริ่มโครงการคือเจ้าอาวาส พระราชวิสุทธิประชานาถ (อลงกต ติกฺขปญฺโญ) การดำเนินการเกี่ยวกับโรคเอดส์มีสองส่วน ส่วนแรกคือรับดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ และผู้ป่วยโรคเอดส์ทั่วไปจากทั่วประเทศ ส่วนที่สองคือการรับอุปการะเด็กกำพร้าที่ได้รับผลกระทบโรคเอดส์จากบิดามารดา ทั้งสองส่วนอยู่ในการดูแลของวัดประมาณ 2,000 คน แบ่งเป็นเด็กประมาณ 1,300 คนในแต่ละเดือนวัดจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 4 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าอาหาร ยารักษาโรค ค่าบริหารจัดการภายในวัด และค่าเผาศพ ปัจจุบันได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐเดือนละ 100,000 บาท ส่วนที่เหลือเป็นการรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา ส่วนยาต้านไวรัสเอดส์และอาสาสมัครได้รับการสนับสนุนจากต่างประเทศ

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.amtt.org/content/view/328

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here