เทคนิคการแพทย์ ขยับตัวรับ Genomics Thailand

0
699

สภาเทคนิคการแพทย์​ และสภาคณบดี​สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ​พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง​ Precision​Medicine เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเทคนิคการแพทย์ สนองนโยบาย​ Genomics​ Thailand

เช้าวันนี้ (28 มิย.62) สื่อประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ เผยแพร่สารนายกสภาเทคนิคการแพทย์ รองศาสตราจารย์ ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ เนื่องในวันเทคนิคการแพทย์ไทย ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ระบุว่า ปัจจุบัน วิชาชีพเทคนิคการแพทย์กำลังมีการปรับตัวครั้งใหญ่ เพื่อให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่มีความเจริญก้าวหน้า และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว (Disruptive Technology)  โดยเฉพาะความก้าวหน้าด้านการศึกษาพันธุศาสตร์และเทคโนโลยีการหารหัสพันธุกรรม ทำให้สามารถถอดรหัสพันธุกรรมของจีโนมมนุษย์ได้ด้วยเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ด้วยต้นทุนที่เหมาะสม

สารนายกสภาฯ ระบุต่อไปว่า ข้อมูลพันธุกรรมมนุษย์เหล่านี้ ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เพื่อประกอบ การวินิจฉัย ป้องกัน และการรักษา ช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้ตรงจุดและเหมาะสมเฉพาะราย อันเป็นแนวทางการรักษาแบบการแพทย์แม่นยำ (Precision Medicine) ซึ่งจัดเป็นนวัตกรรมใหม่ของการดูแลสุขภาพประชาชน  และเป็นการเปลี่ยนแปลงระบบสาธารณสุขครั้งใหญ่ของประเทศเข้าสู่นโยบาย Genomics Thailand

“สภาเทคนิคการแพทย์​ และสภาคณบดี​สถาบันผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิด​ กับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ​ในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง​ Precision​Medicine เพื่อพัฒนาสมรรถนะของนักเทคนิคการแพทย์ ที่ปฏิบัติงานในระบบสุขภาพ​ ให้สามารถสนองนโยบาย​ Genomics​ Thailand เพื่อการป้องกัน​และรักษา ตลอดจนส่งเสริมสุขภาพ​ ตามนโยบาย​สุขภาพของประเทศไทยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน” สารนายกสภาฯ ระบุ

สารนายกสภาฯ ยังระบุด้วยว่า นักเทคนิคการแพทย์ มีบทบาทเกี่ยวข้องอย่างสำคัญ ทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทยทุกกลุ่มวัย การลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การควบคุมโรคติดต่อ โรคไม่ติดต่อ การส่งเสริมและพัฒนาความปลอดภัยด้านอาหาร การคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพและบริการสุขภาพ รวมถึงการคุ้มครองสุขภาพประชาชนจากมลพิษสิ่งแวดล้อม ในยุทธศาสตร์การพัฒนาความเป็นเลิศด้านการส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภค  (Promotion Prevention & Protection) ซึ่งเป็นหนึ่งในแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ของกระทรวงสาธารณสุขด้วย

ทั้งนี้ วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการและการบริการของระบบสุขภาพไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการค้นหาสาเหตุของโรค เพื่อการรักษา การประเมินภาวะสุขภาพ และการป้องกันโรคต่างๆ  นักเทคนิคการแพทย์ จึงเป็นบุคคลากรสำคัญของวงการแพทย์ ที่ทำงานร่วมกับแพทย์ พยาบาล และอยู่เคียงข้างผู้ป่วยมาโดยตลอด เป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษแล้ว

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here