สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ไม่สนับสนุนให้ตรวจ Covid-19 เองที่บ้าน หวั่นทำเชื้อแพร่กระจายยิ่งขึ้น

0
647

ค่ำวานนี้ (29 มี.ค.) สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID 19) ด้วยตนเองที่บ้าน ความว่า

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ Covd-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการหนักอาการน้อยและไม่มีอาการ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสี่ยงและเข้าข่ายต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสความต้องการที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Covid-19 อย่างกว้างขวาง

แต่เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีมาตรฐาน ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ มีขั้นตอนการตรวจที่ซับซ้อน มีราคาแพง ใช้เวลานาน และทำได้ในวงกัด จึงได้มีการพัฒนาชุดตรวจแบบรวดเร็วขึ้น โดยอาศัยการตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อตัวเชื้อที่ร่างกายสร้างขึ้น และอาจตรวจพบได้ในเลือด เป็นการตรวจโดยใช้เลือดเพียง 1-2 หยด อ่านผลได้ทันที และมีราคาถูกกว่าวิธีมาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการตรวจดังกล่าว มีข้อจำกัดหลายประการในการใช้งานนั่นคือความถูกต้อง แม่นยำ ความไว ความจำพาะ วิธีการแปลผลและคำแนะนำที่เกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจและแปลผลการตรวจโดยผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น ยังไม่มีการแนะนำให้ใช้ได้โดยทั่วไป

ขณะนี้มีผู้ฉวยโอกาสจากวิกฤตบนความทุกข์ยากของประชาชน ได้เผยแพร่คลิปวีดีโอผ่านสื่อโซชียล เสนอขายและแสดงวิธีการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ให้ประชาชนตรวจหาเชื้อด้วยตนองที่บ้าน สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพการตรวจวินิฉัยทางห้องปฏิบัติการ และเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงขอเรียนชี้แจงให้ทราบว่า สมาคมฯ ไม่เห็นด้วยและไม่สนับสนุน การตรวจหาเชื้อด้วยตนเองที่บ้าน ไม่ว่าจะใช้ชุดตรวจใดๆ ชุดตรวจที่เสนอขายผ่านทางโซเชียลอาจจะมีคุณภาพไม่ดีพอ หรืออาจยังไม่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานใดๆ เข้าข่ายเป็นการหลอกลวงประชาชน วิธีการตรวจที่ไม่ถูกต้องทำให้ผลการตรวจผิดพลาดได้ง่าย คำแนะนำในการแปลผลไม่ถูกต้องตามหลักวิชาการ จะทำให้เกิดผลเสียหายตามมาอย่างมากมาย

นอกจากนี้การเจาะเลือดตรวจด้วยตนองที่บ้าน ยังเปิดโอกาสให้มีการแพร่ชื้อ Covid-19 รวมทั้งเชื้อโรคอื่นที่สามารถติดต่อทางเลือดได้ เช่นโรคเอดส์และไวรัสตับอักสบ ให้แพร่กระจายเข้าสู่ชุมชนชนได้อย่างรวดเร็วและกว้างขวางอีกด้วย การตรวจเลือดหาเชื้อโรคที่มีการแพร่กระจายได้ง่ายอย่าง Covid-19 จำเป็นด้องกระทำในห้องปฏิบัติการที่มีระบบการควบคุม การแพร่กระจายของเชื้อโรคอย่างดี มีระบบที่แน่นหนา และต้องดำเนินการโดยนักเทคนิการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ

สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ฯ ใคร่ขอเรียนว่าสำหรับประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการ ใดๆ การอยู่กับบ้านและดำเนินการตามแนวทาง social distancing อย่างเข้มข้น เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการป้องกันโรค ยังไม่มีความจำเป็นใดๆ ที่ต้องรับการตรวจทางหัองปฏิบัติการ หากมีอาการเข้าข่ายและมีประวัติการสัมผัสเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ควรพบแพทย์เพื่อให้การดูลรักษาต่อไป ซึ่งหากมีความจำเป็นต้องรับการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ แพทย์ที่ให้การดูเเลรักษาจะเป็นผู้สั่งการให้เข้รับการตรวจวินิจฉัยที่เหมาะสม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here