เทคนิคการแพทย์เจ๋ง ผลิตเครื่องมือตรวจเชื้อราผิวหนังใช้เอง ราคาถูกกว่านำเข้าจาก ตปท. 4 เท่า

0
763

เทคนิคการแพทย์จังหวัดตรัง สร้างนวัตกรรมเครื่อง Black light blue ใช้วินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่ศีรษะ และโรคอีริทราสมา (Erythrasma) ใช้งบแค่ 5,000 บาท ประสิทธิภาพทัดเทียมเครื่องมือที่นำเข้าจากต่างประเทศ ที่มีราคา 20,000 บาท 

เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2563 ทนพญ.บัวเพชร ศรีเพชร นักเทคนิคการแพทย์ กลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิกและเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง กรมการแพทย์ เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์” ว่า โดยปกติแล้วการตรวจวินิจฉัยโรคเชื้อราบนผิวหนัง จะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่าเครื่อง Wood’s lamp มาทำการส่องบริเวณรอยโรค ซึ่งจะปรากฎการเรืองแสงออกมาตามลักษณะของสารแต่ละชนิดของโรคนั้น เช่น โรคเกลื้อน เรืองแสงสีเหลืองทอง โรคกลากที่ศีรษะเรืองแสงสีเขียวเหลือง และ โรคอีริทราสมา (Erythrasma) เรืองแสงสีส้มแดง เป็นต้น ซึ่งตัวเครื่องนี้ต้องซื้อจากต่างประเทศ และมีราคาสูง  ปัจจุบันเครื่องที่ใช้งานอยู่มีอายุการใช้งานประมาณ 17 ปี มีปัญหาหลอดไฟ Ultraviolet Light เสื่อมคุณภาพ และหลอดไฟดังกล่าวหาซื้อได้ยากในท้องตลาด ต้องใช้เวลาจัดซื้อนาน ส่งผลกระทบต่อผู้มารับบริการ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการให้บริการของโรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ด้วย

ทนพญ.บัวเพชร เปิดเผยต่อไปว่า เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ตนจึงศึกษาคุณสมบัติของหลอดไฟที่จำหน่ายในท้องตลาด และพบว่าหลอด Blacklight Blue มีคุณสมบัติในการช่วยวินิจฉัยแยกโรค ได้เหมือนเครื่อง Wood’s Lamp อีกทั้งไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการตัดคลื่นแสงสีน้ำเงิน-ขาว และช่วงความยาวคลื่นที่ไม่ต้องการ  ทั้งนี้ จากการคำนวณค่าความไว ความจำเพาะ และความถูกต้องของการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยโรค ให้ผลใกล้เคียงกับเครื่อง Wood’s Lamp จึงดัดแปลงนำหลอด Blacklight Blue ที่หาซื้อได้ง่ายมาใช้แทนหลอด Ultraviolet Light โดยการดัดแปลงนี้มีต้นทุนเพียง 127 บาทเท่านั้น เป็นค่าหลอด 100 บาท และค่าพลาสติกใส 27 บาท

ทนพญ.บัวเพชร เปิดเผยอีกว่า ปัจจุบันตนได้ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพ ตรัง พัฒนาต่อยอดผลิตเป็นนวัตกรรมเครื่อง Black light blue เพื่อใช้วินิจฉัยแยกโรคเกลื้อน โรคกลากที่ศีรษะ และโรคอีริทราสมา (Erythrasma) โดยมีต้นทุนเพียงแค่ 5,000 บาทเท่านั้น ขณะที่เครื่อง Wood’s lamp ที่นำเข้าจากต่างประเทศ มีราคาประมาณ 20,000 บาทต่อเครื่อง

“คุณลักษณะเฉพาะของเครื่อง Black light blue สามารถเชื่อมการใช้งานกับคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ บันทึกภาพนิ่งและจำลองภาพได้ ขณะส่องบริเวณรอยโรคหรือจากตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ ส่งผลด้านบวกให้แพทย์ทำการวินิฉัยรักษาโรคได้ รวดเร็ว แม่นยำ ทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาโดยเร็ว”ทนพญ.บัวเพชร กล่าว

สำหรับเครื่องมือที่ผลิตขึ้นนี้ ใช้งานง่าย เพียงเสียบปลั๊กไฟ มีปุ่มสำหรับเลือกโหมดหลอดไฟชนิด Black light blue และหลอดไฟชนิด UVC ใช้สำหรับฆ่าเชื้อ สามารถใช้งานร่วมกับคอมพิวเตอร์ และแอพลิเคชั่นในโทรศัพท์มือถือได้ โดยใช้กล้องงู USB ความละเอียด 0.3 ล้านพิกเซล แสดงผลผ่าน Application Cemara สำหรับถ่ายภาพและบันทึกภาพ  กดปุ่มเลือกหลอดไฟชนิด Black light blue ทำการส่องบริเวณรอยโรค การเรืองแสงออกมาตามลักษณะของสารแต่ละชนิดของโรคนั้น เช่น โรคกลากที่ศีรษะตรวจพบการเรืองแสงสีเขียวอมน้ำเงินของสาร pteridine บริเวณที่เกิดพยาธิสภาพเกิดจากการติดเชื้อ M. canis  โรคเกลื้อนจะเรืองแสงเป็นสีเหลืองทอง และโรคErythrasma จะเรืองแสงเป็นสีส้มแดง โดยประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยโรคเชื้อราที่ผิวหนังทัดเทียมกับเครื่อง Wood’s lamp ซึ่งเป็นเครื่องนำเข้าจากต่างประเทศและมีค่าใช้จ่ายสูงกว่า 4 เท่า ถือเป็นนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับประชาชนผู้มารับบริการ และลดต้นทุนในการจัดซื้อครุภัณฑ์

ทั้งนี้ ผลงานชิ้นนี้ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประเภทผลงานตติยภูมิ ในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here