เครือข่ายเทคนิคการแพทย์ พัฒนาโปรแกรม Boonphala ISO 15189 จัดระบบเอกสารคุณภาพ สำหรับ รพร.ทั่วประเทศ

0
669

ส.อ.ทนพ.วสุอนันต์ ทองดี นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.สมเด็จพระยุพราชปัว อ.ปัว จ.น่าน เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์” เมื่อ 19 ต.ค.63 ถึงปัญหาของการจัดการระบบเอกสารคุณภาพทุกมาตรฐานที่ รพ.สมเด็จพระยุพราช (รพร.) ทุกแห่งประสบอยู่ คือความไม่เป็นปัจจุบัน มีความยุ่งยากต่อการค้นหา และติดตามเอกสารตัวจริงในระบบสารสนเทศใน computer แต่ละเครื่อง  รวมถึงความสิ้นเปลืองของกระดาษ การเข้าถึงไม่ได้ทุกที่ทุกเวลา การพัฒนาและการเก็บที่กระจัดกระจาย

“จากปัญหาดังกล่าว เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพร.ทั้ง 21 แห่ง ได้จับมือกับทีมบุญผลา เพื่อจัดการปัญหาของการพัฒนาระบบคุณภาพอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐาน ISO 15189:2012,ISO 15190:2003 ที่พบเป็นประจำจากข้อมูลการตรวจรับรองที่พบมากที่สุดของเครือข่ายฯและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศ ด้วยการพัฒนาโปรแกรมระบบเอกสารคุณภาพที่มีชื่อว่า Start up Boonphala ISO 15189  on cloud ตามชื่อทีมบุญผลาขึ้น” ส.อ.ทนพ.วสุอนันต์ กล่าว

ส.อ.ทนพ.วสุอนันต์ เปิดเผยต่อไปว่า การพัฒนาโปรแกรมนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความมั่นใจในระบบคุณภาพด้านการบริหารจัดการและด้านวิชาการ ง่ายต่อการใช้งาน สะดวกในการค้นหา รวดเร็วทุกที่ทุกเวลาในการพัฒนาศึกษาและการใช้งาน ไม่กำหนด computer ที่เป็นเครื่องหลักในการพัฒนาและจัดเก็บ ประหยัดกระดาษ และมีความเป็นปัจจุบันของเอกสารคุณภาพประจำปี โดยทีมบุญผลาได้วางแผนและจัดการพัฒนาต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2561 ถึง 2563 จึงสำเร็จ

“การแก้ปัญหาระบบเอกสารคุณภาพนี้ จะเป็นก้าวแรกของการจัดทำระบบเอกสารที่จะเป็นรูปลักษณ์ที่ชัดเจนของเอกสารและเป็นเอกลักษณ์เดียวกันตามมาตรฐานสากล เพื่อเตรียมพร้อมรับการพัฒนาระบบ Multi-external audit” ส.อ.ทนพ.วสุอนันต์กล่าวในตอนหนึ่ง

ส.อ.ทนพ.วสุอนันต์ เปิดเผยต่อว่า การพัฒนาโปรแกรมระบบเอกสารคุณภาพสำหรับเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รพร.ทั้ง 21 แห่งนี้ได้รับอนุมัติให้ใช้พื้นที่ web application ของกรมวิทยาศาสตร์ การแพทย์  ที่จะเป็นประโยชน์เพื่อเป็นต้นแบบด้านระบบเอกลักษณ์และสัญลักษณ์รูปแบบเอกสารให้กับห้องปฏิบัติการภาครัฐและเอกชนต่อไป โดยทำกาส่งมอบอย่างเป็นทางการให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ในงานประชุมวิชาการเครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาตร์การแพทย์ เป็นผู้รับมอบ

สำหรับทีมบุญผลาที่พัฒนาโปรแกรมนี้ ประกอบด้วยคณะอาจารย์จากวิทยาลัยนวัตกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต อาจารย์จากคณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 8 อุดรธานี เครือข่ายห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง 21 แห่ง

อนึ่ง คำว่า “บุญผลา” เป็นภาษาอีสาน หมายถึง เป็นพรหมลิขิต เป็นบุพเพสันนิวาส ที่เกิดจากความดีของบุคคล ที่ได้ทำบุญร่วมกันในชาติปางก่อน เพื่อให้มาพบกันในชาตินี้ แล้วสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคม

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here