อดีต ปธ.CMTE แจงบทความค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเนื่องฯ เน้นสถาบันหลัก-สมทบ ไม่เกี่ยวรายบุคคล

0
376

รศ.เทียนชัย ไชยเศรษฐ อดีตประธานคณะอนุกรรมการการศึกษาต่อเนื่อง (CMTE) สภาเทคนิคการแพทย์ กล่าวถึงบทความเรื่อง ทำไมสภาเทคนิคการแพทย์จึงต้องเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเนื่องฯ ที่ “เมดเทคทูเดย์” นำมาอ้างถึงในข่าว “สภาเทคนิคการแพทย์ แจงเหตุผลเก็บค่าธรรมเนียม CMTE” เมื่อ 15 ธ.ค.62 ว่า ตนเขียนบทความดังกล่าวในฐานะประธานคณะอนุกรรมการ CMTE เมื่อ 7 เม.ย.59 เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับสมาชิกว่าทำไมสภาฯ ต้องเก็บเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ โดยเหตุผลสำคัญที่ต้องเก็บก็คือ สภาเทคนิคการแพทย์ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐ จึงไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการและดำเนินการ เหมือนกับกระทรวง กรม กองต่างๆ จะมีก็เพียงเงินอุดหนุน จากงบประมาณ ซึ่งจะให้หรือไม่ให้ก็ได้ และโอกาสที่จะให้ก็แทบไม่มี ดังนั้น สภาเทคนิคการแพทย์ รวมทั้งสภาวิชาชีพอื่น จึงต้องหาเงินมาใช้ในการดำเนินงานเอง ซึ่ง พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 ก็กำหนดว่า สภาเทคนิคการแพทย์มีรายได้จากทางใดบ้าง ก็ดำเนินการไปตามระเบียบข้อบังคับที่มีอยู่

รศ.เทียนชัย กล่าวต่อไปว่า ข้อบังคับสภาเทคนิคการแพทย์ ว่าด้วยการศึกษาต่อเนื่องเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2556 ข้อ 14 กำหนดให้สภาเทคนิคการแพทย์ เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรับรองสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตร และหรือกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องได้ แต่จะกำหนดค่าธรรมเนียมอย่างไร ก็คงต้องพิจารณาความเหมาะสมประกอบด้วย ซึ่งในชุดที่ตนเป็นประธานอนุกรรมการนั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมกิจกรรมรายบุคคลแต่อย่างใด

“บทความที่เขียน เน้นทำความเข้าใจกับสถาบันที่จัดการศึกษาต่อเนื่องและการรับรองหลักสูตรมากกว่า ทั้งสถาบันหลักและสถาบันสมทบ ไม่ได้มุ่งเน้นที่กิจกรรมรายบุคคล และถึงแม้จะมีการกำหนดค่าธรรมเนียมกิจกรรมไว้ ก็เป็นเพียงกิจกรรมประเภทที่ 1 ในกิจกรรมชนิดที่ 1-7 เท่านั้น โดยยกเว้นการเก็บค่าธรรมเนียมในกิจกรรมอื่นทั้งหมด เพราะต้องการส่งเสริมให้เทคนิคการแพทย์ สามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา นอกจากช่องทางการไปประชุมวิชาการซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูง ขณะที่คนทำงานส่วนใหญ่ไม่สามารถเบิกงบประมาณได้ บางโรงพยาบาลอาจมีเงินให้หนึ่งคน จากบริษัทบ้าง รวมแล้วก็มีเสียงบ่นกันว่าเดือดร้อน ส่วนคนที่ทำงานคนเดียวไม่มีคนทำแทน ไม่สามารถลางานไปประชุมได้ ฯลฯ ขณะที่มีกำหนดวันหมดอายุใบอนุญาต ซึ่งต้องใช้คะแนน CMTE ในการต่ออายุใบอนุญาต ผมจึงเห็นว่าการทำบทความออนไลน์ จะเป็นช่องทางที่สนับสนุนการเรียนรู้ ที่สมาชิกอยู่ที่ไหนก็เรียนรู้ได้ อ่านไปเรียนรู้ไปเก็บคะแนนทีละ 1-2 คะแนน ก็สามารถต่อใบอนุญาตได้” รศ.เทียนชัยกล่าว

รศ.เทียนชัย กล่าวอีกว่า ตนไม่ต้องการให้เรื่องเงินเป็นเรื่องใหญ่ จนเป็นอุปสรรคในการผลักดันให้ทุกคนมีนิสัยเรียนรู้ตลอดเวลา โดยไม่เฉพาะแต่วิชาที่เรียนมาในหลักสูตรเท่านั้น เมื่อเรียนรู้จากการอ่านบทความสั้นและทำแบบทดสอบออนไลน์ทุกวัน ก็เหมือนอ่านหนังสือพิมพ์ทุกเช้า ก็มีความรู้รอบมากขึ้น จากผู้อ่านก็พัฒนาเป็นผู้เขียนบทความต่อไปได้ ซึ่งความเห็นส่วนตัวแล้ว ตนเห็นว่าการทำข้อสอบออนไลน์ไม่ควรเก็บเงินผู้เรียน ถ้าจะเก็บก็ควรทำเป็น course แบบฝรั่งมากกว่า

รศ.เทียนชัย กล่าวด้วยว่า บทความสั้นออนไลน์ไม่ควรจำกัดเฉพาะวิชาในหลักสูตรเท่านั้น ควรเปิดให้ทุกเรื่องที่เป็นประโยชน์กับเทคนิคการแพทย์ ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ แม้แต่เรื่องด้านคุณธรรมจริยธรรม ที่ พรบ.วิชาชีพเห็นเป็นเรื่องสำคัญ แต่ไม่เห็นมีอะไรสนับสนุนเรื่องนี้

(อ่านบทความต้นฉบับเรื่อง “ทำไมสภาเทคนิคการแพทย์จึงต้องเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาต่อเนื่องฯ” ที่นี่ )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here