เทคนิคการแพทย์ชี้ “ตรวจโควิดเองที่บ้าน” อย่าหามาทำ

0
644

24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวถึง ชุดตรวจแบบรวดเร็ว Rapid Test เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อไวรัสก่อโรค COVID-19 ซึ่งมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนซื้อไปตรวจเองที่บ้านว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ ในช่วงแรกจะยังไม่สร้างแอนติบอดี เมื่อผลตรวจแอนติบอดีเป็นลบ จึงระบุไม่ได้ว่าบุคคลนั้น ๆ จะไม่แพร่เชื้อ ส่วนผู้ติดเชื้อแล้วส่วนใหญ่จะสร้างแอนติบอดีในระยะเวลาต่อมา โดยระยะเวลาขึ้นกับแต่ละบุคคล ซึ่งอาจอยู่ในระยะที่หายแล้ว ไม่แพร่เชื้อแล้ว ดังนั้น ผลตรวจแอนติบอดีเป็นบวก จึงไม่ได้ชี้ว่า ผู้นั้นกำลังแพร่เชื้อ ทั้งนี้ การตรวจพบแอนติบอดีดังกล่าว ไม่ได้หมายความว่าผู้นั้นมีภูมิคุ้มกันโรคที่จะไม่เป็นโรค COVID-19 อีก ประเด็นนี้ยังต้องมีการศึกษากันต่อไป

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ กล่าวต่อว่า มีรายงานว่า ผู้ติดเชื้อจำนวนหนึ่งสร้างแอนติบอดีน้อยหรือแอนติบอดีลดลง การที่ผลตรวจแอนติบอดีเป็นลบ จึงไม่สามารถระบุว่าบุคคลนั้นๆ ไม่ติดเชื้อ

“ชุดตรวจแอนติบอดีที่มีอยู่ในท้องตลาดขณะนี้ ส่วนใหญ่ยังไม่มีมาตรฐาน ยังไม่ได้การรับรองจาก อย. จึงไม่สามารถรับประกันคุณภาพได้ บางชุดอาจตรวจให้ผลลบปลอม คือ ตรวจไม่พบแอนติบอดีทั้งที่มีแอนติบอดี บางชุดตรวจให้ผลบวกปลอม คือ ตรวจพบทั้งที่ไม่เคยติดเชื้อ COVID-19 มาก่อนหรืออาจติดเชื้อโคโรนาไวรัสชนิดอื่นๆ ก็ได้ ประชาชนจึงไม่ควรซื้อชุดตรวจแอนติบอดีไปตรวจเอง” ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ ระบุ

ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ กล่าวด้วยว่า สำหรับกลุ่มเสี่ยงหรือผู้สงสัยติดเชื้อ ต้องไปตรวจที่โรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่รัฐบาลกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถตรวจเองที่บ้านได้ ปัจจุบัน วิธีมาตรฐานในการตรวจกรองผู้ติดเชื้อ COVID-19 เพื่อควบคุมการระบาด คือ การตรวจสารพันธุกรรมของตัวเชื้อ COVID-19 โดยวิธี RT-PCR

(ภาพประกอบโดย Gerd Altmann จาก Pixabay)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here