Friday, 15 January, 2021

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

กระแสทรรศน์

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่...

เทคนิคการแพทย์ชี้ “ตรวจโควิดเองที่บ้าน” อย่าหามาทำ

0
24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวถึง ชุดตรวจแบบรวดเร็ว Rapid Test เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อไวรัสก่อโรค COVID-19 ซึ่งมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนซื้อไปตรวจเองที่บ้านว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ ในช่วงแรกจะยังไม่สร้างแอนติบอดี เมื่อผลตรวจแอนติบอดีเป็นลบ...

SPECIAL REPORT

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่...

เทคนิคการแพทย์ชี้ “ตรวจโควิดเองที่บ้าน” อย่าหามาทำ

0
24 ธันวาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.ทนพ.วัชระ กสิณฤกษ์ ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ปรึกษาฝ่ายวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ กล่าวถึง ชุดตรวจแบบรวดเร็ว Rapid Test เพื่อตรวจแอนติบอดีต่อไวรัสก่อโรค COVID-19 ซึ่งมีการโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์เพื่อให้ประชาชนซื้อไปตรวจเองที่บ้านว่า เป็นเรื่องที่ไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะผู้ป่วยระยะแพร่เชื้อ ในช่วงแรกจะยังไม่สร้างแอนติบอดี เมื่อผลตรวจแอนติบอดีเป็นลบ...

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่...

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

เรื่องเล่า CMTE

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่...

ส่องกล้อง ส่องเรื่อง

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่...

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

หมอแล็บแพนด้าหามาเล่า

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่...

TODAY UPDATE !!

Editor Talk

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

น้องมายด์หลานยายเมี้ยน

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่...

กาลครั้งหนึ่ง

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

คมคำ คมความคิด

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Medtechtoday/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1446155598993254/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Public-Relations-Association-of-Medical-Technology-of-Thailand-121179724629272/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

สาระน่ารู้ทางเทคนิคการแพทย์

อดีตนายกอภิสิทธิ์ มอบนมถั่วเหลืองให้กำลังใจ MT Hero

0
วันนี้ (15 มค.64) ที่อาคาร อปร. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้มอบนมถั่วเหลืองผสมชาเขียวมัทฉะ ตรา “มารูซัน” จำนวน 20 ลัง ให้กับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เพื่อนำไปมอบเป็นกำลังใจแก่นักเทคนิคการแพทย์อาสา MT Hero ที่ปฏิบัติงานเก็บตัวอย่างและตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง Covid-19...

1-15 มค.64 เปิดรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ คนใหม่

0
เนื่องด้วย ดร.ทนพญ.สลักจิต ชุติพงษ์วิเวท นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ แห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ วาระ 2560-2564 จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 สมาคมฯ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ขึ้นมาดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามธรรมนูญของสมาคมฯ โดยมี ทนพญ.จุรีภรณ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ เป็นประธานกรรมการการเลือกตั้ง คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ออกประกาศ ฉบับที่...

บทความฟื้นฟูวิชาการ

เล่าขานตำนานเมดเทค

วิทยาการ/นวัตกรรม

Health

วิดีโอ

Most popular

[/tdc_zone]