Saturday, 4 April, 2020

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

กระแสทรรศน์

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ไม่สนับสนุนให้ตรวจ Covid-19 เองที่บ้าน หวั่นทำเชื้อแพร่กระจายยิ่งขึ้น

0
ค่ำวานนี้ (29 มี.ค.) สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID 19) ด้วยตนเองที่บ้าน ความว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ Covd-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการหนักอาการน้อยและไม่มีอาการ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสี่ยงและเข้าข่ายต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสความต้องการที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Covid-19 อย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีมาตรฐาน ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ มีขั้นตอนการตรวจที่ซับซ้อน...

SPECIAL REPORT

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์...

สมาคมเทคนิคการแพทย์ฯ ไม่สนับสนุนให้ตรวจ Covid-19 เองที่บ้าน หวั่นทำเชื้อแพร่กระจายยิ่งขึ้น

0
ค่ำวานนี้ (29 มี.ค.) สมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ออกแถลงการณ์ เรื่อง การตรวจหาเชื้อโควิด-19 (COVID 19) ด้วยตนเองที่บ้าน ความว่า สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วของ Covd-19 ทั้งในประเทศไทยและทั่วโลก เป็นผลให้เกิดความตื่นตระหนกต่อสถานการณ์ มีจำนวนผู้ติดเชื้อทั้งที่มีอาการหนักอาการน้อยและไม่มีอาการ ผู้ที่อยู่ในกลุ่มสี่ยงและเข้าข่ายต้องกักตัวเพื่อสังเกตอาการ ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่ต้องกักตัวอยู่กับบ้านตามนโยบายของรัฐบาล ส่งผลให้เกิดเป็นกระแสความต้องการที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยเชื้อ Covid-19 อย่างกว้างขวาง แต่เนื่องจากการตรวจวินิจฉัยโดยวิธีมาตรฐาน ด้วยการตรวจหาสารพันธุกรรมของเชื้อ มีขั้นตอนการตรวจที่ซับซ้อน...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

เรื่องเล่า CMTE

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์...

ส่องกล้อง ส่องเรื่อง

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์...

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

หมอแล็บแพนด้าหามาเล่า

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์...

TODAY UPDATE !!

Editor Talk

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

น้องมายด์หลานยายเมี้ยน

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์...

กาลครั้งหนึ่ง

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

คมคำ คมความคิด

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Medtechtoday/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%86%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%9D%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-%E0%B8%AA%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B9%8C-1446155598993254/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

[efb_likebox fanpage_url=”https://www.facebook.com/Public-Relations-Association-of-Medical-Technology-of-Thailand-121179724629272/” fb_appid=”274967379676982″ box_width=”500″ box_height=500″” responsive=”1″ show_faces=”1″ show_stream=”1″ hide_cover=”0″ small_header=”1″ hide_cta=”0″ locale=”th”]

สาระน่ารู้ทางเทคนิคการแพทย์

นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ...

สภาเทคนิคการแพทย์ วอนภาครัฐดูแลขวัญกำลังใจนักเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์ COVID-19 ทัดเทียมวิชาชีพอื่น

1
เช้าวันนี้ (31 มี.ค.63) รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ ตอบข้อซักถามของ “เมดเทคทูเดย์” เรื่องความพร้อมในการรับมือของวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งมีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศกว่า 1,500 รายแล้ว ว่าวิชาชีพเทคนิคการแพทย์มีการเตรียมความพร้อมองค์ความรู้ ทางด้านการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่เริ่มมีการแพร่ระบาดใหม่ๆ แล้ว เพราะทุกครั้งที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็น เอดส์ ซาร์ส ไข้หวัดนก เทคนิคการแพทย์...

บทความฟื้นฟูวิชาการ

เล่าขานตำนานเมดเทค

วิทยาการ/นวัตกรรม

Health

วิดีโอ

Most popular

[/tdc_zone]