รพ.ลำปาง มอบของขวัญแก่ชาวลำปาง “รับยา-เจาะเลือด”ใกล้บ้าน ลดความแออัด ลดการรอคอย

0
1235

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 โรงพยาบาลลำปาง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลลำปาง มอบของขวัญแทนความรักและความห่วงใยให้แก่ชาวลำปางกับ 2 โครงการ คือ “โครงการรับยาใกล้บ้าน ร้านยาใกล้ใจ ผ่านร้านยาชุมชนอบอุ่น” และ “แล็บแพนด้า” ตามนโยบาย “ลดความแออัด ลดการรอคอยในโรงพยาบาล” ของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายแพทย์ธงชัย เลิศวไลรัตนพงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 เป็นประธานเปิดงาน และนายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สารรณสุขจังหวัดลำปาง พร้อมคณะร่วมเป็นเกียรติในพิธี โดยภายในงานมีพิธีพร้อมมอบป้ายร้านยาชุมชนอบอุ่นให้กับร้านยาที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 19 แห่ง และมอบป้ายแล็บแพนด้าให้กับคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการเจาะเลือดใกล้บ้านจำนวน 4 แห่ง จากนั้น มีขบวนพาเหรดไปยังห้องตรวจต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้ป่วยเข้าร่วมทั้ง 2 โครงการ

โรงพยาบาลลำปางเป็นโรงพยาบาลศูนย์ขนาด 800 เตียง ในปี พ.ศ. 2562 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยนอก 934,639 ครั้ง มีผู้ป่วยมารับยา ณ ห้องยาผู้ป่วยนอก เฉลี่ยวันละ 1,000-1,500 คน ส่งผลให้เกิดความแออัดทั้งบริเวณรอรับยาและห้องเจาะเลือด ผู้รับบริการไม่พึงพอใจและมีข้อร้องเรียนเรื่องการรอรับยานานหรือรอเจาะเลือดนานบ่อยครั้ง

จากการที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีการกำหนดนโยบาย “ลดความแออัด ลดการรอคอยในโรงพยาบาล” เป็นนโยบายเร่งรัดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โรงพยาบาลลำปาง นำโดยนายแพทย์บรรเจิด นนทสูติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำปาง จึงได้มอบของขวัญแทนความรักและความห่วงใยมอบให้แก่ชาวลำปาง 2 โครงการดังกล่าว

สำหรับ “แล็บแพนด้า” หรือ โครงการนำร่องเพื่อลดความแออัดและลดระยะเวลาการรอคอยเจาะเลือด” เป็นโครงการของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลลำปาง ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยบริษัทแลบเมท เน็ตเวิร์ค จำกัด ในการพัฒนาและใช้เทคโนโลยีนวัตกรรม โดยผู้ป่วยสามารถเลือกรับการเจาะเลือดที่คลินิกเทคนิคการแพทย์เอกชนใกล้บ้าน ที่ได้มาตรฐานวิชาชีพ 4 แห่ง ได้แก่ เอ็มเทคแล็บ / ลำปางแล็บ / เอ็มพีแล็บ และหมอแล็บลำปาง หรือให้นักเทคนิคการแพทย์ไปเจาะเลือดและเก็บสิ่งส่งตรวจที่บ้านของผู้มารับบริการและผลการตรวจจะถูกส่งกลับมายังแพทย์เจ้าของไข้และผู้ป่วย โดยผ่านทาง Application บนโทรศัพท์มือถือ ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และไม่ต้องลาหยุดงานเพื่อมารอรับบริการที่โรงพยาบาล

ขอบคุณข้อมูลข่าวและภาพ : วินัย นามธง

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here