รับสมัครเลือกตั้งกรรมสภาเทคนิคการแพทย์วันแรก-ไม่อนุญาตให้เปิดเผยรายชื่อ อกกต.

0
263

ที่ประชุม คณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ (อกกต.) มีมติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อ อกกต.

รองศาสตราจารย์สมชาย วิริยะยุทธกร ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการเลือกตั้ง กรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ (อกกต.) ออกประกาศเมื่อวันที 16 ธันวาคม 2562 กำหนดให้มีการเลือกตั้งกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ วาระที่ 6 พ.ศ.2563-พ.ศ.2566 จำนวน 12 คน ซึ่งกำหนดระยะเวลาการรับสมัครตั้งแต่วันนี้ (3 ม.ค.63) เป็นวันแรก จนถึงวันที่ 24 ม.ค.63 เป็นวันสุดท้าย ผู้ประสงค์จะลงสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับได้ โดยแนบใบสมัครพร้อมหลักฐานตามแบบที่คณะอนุกรรมการกำหนด (ดูรายละเอียด ที่นี่ )

ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่ง พรบ.วิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2547 บัญญัติว่า ผู้ที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาเทคนิคการแพทย์ตามมาตรา 14 นอกจากปลัดกระทรวงสาธารณสุข ต้องมี คุณสมบัติดังต่อไปนี้ (1) เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ (2) เป็นผู้ไม่เคยถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต (3) เป็นผู้ไม่เคยถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย

ก่อนหน้านี้ เมื่อวันที 23 ธ.ค.62 สื่อประชาสัมพันธ์สภาเทคนิคการแพทย์ ได้เผยแพร่ภาพกราฟิก ระบุข้อความประกาศแต่งตั้ง อกกต. วาระพ.ศ.2563-พ.ศ.2566 พร้อมมีแถบให้คลิกเปิดเข้าไปอ่านรายละเอียด แต่เมื่อคลิกเข้าไปแล้วกลับไม่พบรายละเอียดประกาศแต่งตั้ง อกกต. ดังกล่าวแต่อย่างใด “เมดเทคทูเดย์” จึงแจ้งไปทางสภาเทคนิคการแพทย์ให้ตรวจสอบว่ามีข้อผิดพลาดอย่างไรหรือไม่

ต่อมา ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งขออภัยในความผิดพลาดในการทำกราฟฟิกดังกล่าวและชี้แจงว่า เนื่องจากยังไม่มีการให้ดำเนินการเผยแพร่ใดๆ เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจากทางกรรมการสภาฯ จึงขอให้เป็นการดำเนินการของ อกกต.ที่มี รศ.ทนพ.สมชาย วิริยะยุทธกร เป็นประธาน เป็นผู้เผยแพร่การดำเนินการ และย้ำว่าที่มีการทำภาพกราฟฟิกเรื่องประกาศแต่งตั้ง อกกต.ออกไปนั้น เป็นความผิดพลาดของทีมงานอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ โดยยืนยันว่าอนุกรรมการประชาสัมพันธ์มิได้มีเจตนา ปกปิด ปิดบังข้อมูลใดๆ ทั้งสิ้น

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สภาเทคนิคการแพทย์ ได้แจ้งเพิ่มเติมอีกครั้งว่า ที่ประชุม อกกต.มีมติเมื่อวันที่ 26 ธ.ค.62 ไม่อนุญาตให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายชื่อ อกกต. เมื่อถามย้ำว่า ที่ผ่านมาฝ่ายประชาสัมพันธ์ ได้เผยแพร่รายชื่ออนุกรรมการคณะต่างๆ ของสภาฯ เป็นปกติอยู่แล้ว เหตุใดจึงเปิดเผยรายชื่อ อกกต. ชุดนี้ให้สาธารณะชนทราบไม่ได้ ทั้งๆ ที่ควรเป็นเรื่องที่จะต้องเปิดเผย เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการจัดการเลือกตั้งอย่างโปร่งใส ยุติธรรม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ตอบว่า เป็นเรื่องของ อกกต. ซึ่งไม่ได้แจ้งเหตุผลมา และไม่สามารถก้าวล่วงได้ ทางฝ่ายประชาสัมพันธ์จะให้ข้อมูลได้เฉพาะส่วนที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here