เผยรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลนักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบและบุคลากรดีเด่น ปี 2562

0
589

เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2562 ชมรมเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสมาคมเทคนิคการแพทย์แห่งประเทศไทยในพระอุปถัมภ์ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ และเครือข่ายเทคนิคการแพทย์เขตสุขภาพที่ 4 จัดประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์  อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 4  เป็นประธานเปิดงาน และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบและผู้ปฏิบัติงานด้านห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ดีเด่นประจำปี 2562 ดังนี้

นักเทคนิคการแพทย์ต้นแบบ ได้แก่ ทนพ.ไพบูลย์ ทนันไชย อดีตนักเทคนิคการแพทย์เชี่ยวชาญ หัวหน้ากลุ่มงานพยาธิวิทยาคลินิก รพ.น่าน ข้าราชการบำนาญ

บุคคลากรดีเด่นสายงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลศูนย์ ได้แก่ ทนพญ.จริยา ผดุงพัฒโนดม นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก รพ.พระนั่งเกล้า จ.นนทบุรี

บุคคลากรดีเด่นสายงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลชุมชน ได้แก่ ทนพ.อัคคเดช แก้วปรางค์ นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ รพ.นาโยง จ.ตรัง

บุคคลากรดีเด่นสายงานเทคนิคการแพทย์ สังกัดกรม ได้แก่ ทนพญ.ดร.นวลจันทร์ วิจักษณ์จินดา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการพิเศษ สถาบันชีววิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

บุคคลากรดีเด่นสายงานนักวิทยาศาสตร์การแพทย์  ได้แก่ นายบุญจริง ฤทธิโสม นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ  รพ.ตรัง จ.ตรัง

บุคคลากรดีเด่นสายงานเจ้าพนักงานวิทยศาสตร์การแพทย์ ได้แก่ นายสายชล กิตตระกูล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญงาน กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ รพ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here