เปิดเวทีเสวนา บทบาทที่คาดหวังของเทคนิคการแพทย์ในการสนับสนุนนโยบาย สธ.

0
178

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้กำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และเครือข่าย ในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของรัฐบาล ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายสาธารณสุขสร้างชาติและการลดความแออัดของบริการสุขภาพ” นั้น

ในการประชุมดังกล่าว ได้จัดให้มีการเสวนา เรื่อง “บทบาทที่คาดหวังของนักเทคนิคการแพทย์เพื่อสนับสนุนนโยบายสาธารณสุขสร้างชาติ” โดย นายกสภาเทคนิคการแพทย์ นายกสมาคมเทคนิคการแพทย์ในพระอุปถัมภ์ฯ ประธานสภาคณบดีสถาบันผู้ผลิตบัณฑิตเทคนิคการแพทย์ และรองเลขาธิการ สปสช. เป็นผู้ร่วมเสวนา นพ.สมฤกษ์ จึงสมาน รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ  เพื่อนำข้อเสนอแนะจากเวทีเสวนาไปใช้เป็นแนวทาง ในการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญของกระทรวงสาธารณสุขต่อไป โดยไฮไลต์ของการเสวนาครั้งนี้อยู่ที่ประเด็นการลดความแออัด และการรอคอยงานบริการเทคนิคการแพทย์ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบนโยบาย “ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจประเทศแข็งแรง” โดยเน้นการพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชดำริและโครงการเฉลิมพระเกียรติ การทำให้ประชาชนมีสุขภาพแข็งแรง ทั้งกายใจ มีความมั่นคงทางสุขภาพ ได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความแออัด ลดความเหลื่อมล้ำ ลดการรอคอย และลดค่าใช้จ่าย ผลักดันการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ

การจัดการประชุมครั้งนี้ คาดว่าจะมีหัวหน้าห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม ประมาณ ๘๐๐ คน โดยกระทรวงสาธารณสุขได้เชิญเทคนิคการแพทย์ภาคเอกชนเข้าร่วมประชุม ๑๐๐ คนด้วย

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here