สปสช. เตรียมเลือก กก.ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

0
193

สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ การดำเนินการคัดเลือกบุคคลเป็นคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข ตาม พ.ร.บ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๕ (สมัยวาระพ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๗)

โดยกลุ่มผู้แทนผู้ประกอบวิชาชีพและกลุ่มผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะ สปสช. จะจัดให้มีการคัดเลือกสองขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ ๑ ระดับจังหวัด ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ซึ่ง สปสช.เขตจะจัดประชุมเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพ ๓ วิชาชีพ ประกอบด้วย การพยาบาลและการผดุงครรภ์ ทันตกรรม เภสัชกรรม และประกอบโรคศิลปะ ๗ สาขาประกอบด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ รังสีเทคนิค กิจกรรมบำบัด เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก การแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย และให้รวมถึงผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ คัดเลือกกันเองให้เป็นผู้แทนในระดับจังหวัด

ส่วนขั้นตอนที่ ๒ ระดับประเทศ จะคัดเลือกในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ สปสช. จะจัดประชุมเพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทั้ง ๓ วิชาชีพระดับจังหวัดคัดเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทนวิชาชีพละ ๑ คน เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพฯ และให้ผู้แทนผู้ประกอบโรคศิลปะทั้ง ๗ สาขาระดับจังหวัดคัดเลือกกันเอง ให้ได้ผู้แทนสาขาละ ๑ คน และให้ผู้แทนแต่ละสาขาคัดเลือกกันเองให้เหลือ ๓ คน เป็นกรรมการควบคุมคุณภาพฯ

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ สปสช. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ “สำนักกฎหมาย สปสช.”เลขที่ ๑๒๐หมู่ ๓ ชั้น ๓ อาคารรัฐประศาสน์ภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ๑๐๒๑๐ โทรศัพท์ ๐๒ ๑๔๑ ๔๓๐๗ ในวันและเวลาราชการ

ขอบคุณภาพประกอบจาก เชียงใหม่นิวส์

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here