รายงาน : สภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2  ณ จังหวัดนครปฐม 24-25 ตค. 62

0
488

โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2 ณ จังหวัดนครปฐม  วันที่ 24-25 ตุลาคม 2562 เพื่อศึกษาสถานการณ์การประกอบวิชาชีพ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน ข้อจำกัดหรือปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา การส่งเสริม และเป็นโอกาสสำรวจทัศนคติของผู้ประกอบวิชาชีพต่อการดำเนินงานของสภาเทคนิคการแพทย์ รับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อนำไปพัฒนาเครือข่ายของผู้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ ในการประสานความร่วมมือให้เข้มแข็ง ส่งผลให้งานบริการทางห้องปฏิบัติการด้านเทคนิคการแพทย์ในประเทศไทย มีความพร้อมที่จะนำไปสู่ประเทศไทย 4.0 และ Genomics Thailand เพื่อห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน โดยมีประชาชนเป็นเป้าหมาย ผู้ประกอบวิชาชีพ มีความสุข และภาคภูมิใจ

การสัญจร เริ่มต้นด้วยการประชุมสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบสมาชิกภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2 วันที่​ 24 ตค. 2562 ระหว่าง 9.00-15.30 น. ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลนครปฐม โดยมีนายพิพัฒน์ แม้นจริง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารโรงพยาบาลนครปฐม กล่าวต้อนรับ ทนพ.จิระพล ถิรวิริยพล รองประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ กล่าวรายงาน และ เปิดการประชุม โดย คุณจุฑามาศ เวชพานิช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นครปฐม มีสมาชิกเขตสุขภาพที่ 5 และ 6 ภาครัฐและเอกชน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจำนวน 101 คน ภาคเช้า​ เป็นการบรรยาย​ โดยนายกสภาเทคนิคการแพทย์​ รศ.ทนพญ. ยุพา​ เอื้อวิจิตรอรุณ เรื่อง​ผลการดำเนินงานสภาเทคนิคการแพทย์​ ตั้งแต่ พ.ค.2560-ส.ค.2562 และเรื่อง​การเตรียมความพร้อมของสภาเทคนิคการแพทย์​ในการให้บริการ​ Precision​ Medicine ต่อด้วยการบรรยายเรื่อง บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์ ภาครัฐ และเอกชนในการร่วมกันให้บริการดูแลสุขภาพแก่ ประชาชนทุกช่วงวัย ทั้งการส่งเสริม ป้องกัน และรักษาพยาบาลในยุค Genomics Thailand โดย ทนพญ.สมพิศ ปินะเก อุปนายก และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ส่วนภาคบ่าย​ เป็นการเสวนาของนายกสภาเทคนิคการแพทย์ อุปนายก ทนพ.จิระพล ถิรวิริยพล และ ทนพญ.เทียมจันทร์ เกี่ยวการค้า อนุ​กรรมการส่งเสริมการประกอบวิชาชีพ ร่วมกับผู้เข้าประชุม ทั้งนี้ เลขาธิการ ทนพญ.ศิริรัตน์ ลิกานนท์สกุล ซึ่งติดภาระกิจการประชุม ที่กรุงเทพมหานคร ช่วงเช้า ได้เดินทางมาร่วมรายการเสวนาในช่วงท้ายด้วย

การเสวนา ประกอบด้วย ถามตอบ ​แลกเปลี่ยน​เรียนรู้​ ปัญหา​ การชี้แจง และเสนอแนะอย่างมีส่วนร่วม​กับสมาชิก  ในเรื่องต่างๆ ได้แก่ แนวทางความก้าวหน้าในวิชาชีพด้วยการวิจัย  พัฒนานวัตกรรม  การบรรจุลูกจ้างชั่วคราว การคืนตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุ การลดภาระงาน ลดความแออัดและการรอคอยของประชาชนในการตรวจเลือดในโรงพยาบาลโดยคลินิคเทคนิคการแพทย์ การร่วมปฏิบัติงานกับรพ.สต.และสหวิชาชีพในชุมชน การจัดหาโลหิต หลักสูตรเฉพาะทางโลหิตวิทยา และข้อเสนอให้มีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการสภา Online เป็นต้น

หลังปิดการประชุม นายกสภาฯ และคณะได้เข้าเยี่ยม และแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิงานห้องปฏิบัติการกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครปฐม ระหว่าง 16-17.30 น.

วันที่ 25 ตุลาคม ช่วงเช้านายกสภาและคณะได้เข้าพบรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์โรงพยาบาลนครปฐม ร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โครงการการลดความแออัดและการรอคอยในการเจาะเลือด ซึ่งโรงพยาบาลนครปฐม เป็นโรงพยาบาลนำร่องทดลองรูปแบบการดำเนินการ และได้หารือแนวทางการปฏิบัติงานในรพ.สต. ด้วยบทบาทของสหวิชาชีพในชุมชน ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ.2562

หลังจากนั้น ได้ศึกษาดูงาน รพ.สต.โพรงมะเดื่อ เครือข่ายโรงพยาบาลนครปฐม และ รพ.สต.บางระกำ เครือข่ายโรงพยาบาลนครชัยศรี ชาวคณะรู้สึกชื่นชมกับการดูแลสุขภาพประชาชนในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความอบอุ่น ของรพ.สต.ทั้ง 2 แห่ง และเสนอให้มีการร่วมบริการด้านเทคนิคการแพทย์ในชุมชนอย่างใกล้ชิดมากขึ้น เท่าที่โอกาสจะอำนวย

รายการสุดท้ายของโครงการสัญจร ช่วงบ่ายวันที่ 25 ตุลาคม คือการเยี่ยมกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ โรงพยาบาลนครชัยศรี รพช. 30 เตียง ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารโรงพยาบาลอย่างอบอุ่น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้คำแนะนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดซื้อ ภายใต้ระเบียบพัสดุ และราคาอ้างอิง

โดยสรุป โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรครั้งนี้ ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์อย่างดียิ่ง ได้รับประโยชน์ทุกฝ่าย นายกสภาเทคนิคการแพทย์และคณะขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ รพ.นครปฐม ผู้อำนวยการ รพ.นครชัยศรี, ผอ.รพ.สต.โพรงมะเดื่อ และ ผอ.รพ.สต.บางระกำ ตลอดจน ทนพญ.กฤษดาภรณ์ กุศ ผู้ประสานงานสภาเทคนิคการแพทย์ ทนพ.วิทยา เงาตะคุ ประธานเครือข่ายห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 5 และเครือข่าย ตลอดจนหัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลนครปฐมพร้อมทีมงาน ที่ได้เตรียมการและดำเนินการจัดประชุม รวมทั้งให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น​ ตลอดทั้งอำนวยความสะดวกให้ โครงการสภาเทคนิคการแพทย์สัญจรพบผู้ประกอบวิชาชีพ ภาคกลางและตะวันออก ครั้งที่ 2 ประสบความสำเร็จด้วยดี

เยี่ยม รพ.สต.โพรงมะเดื่อ

เยี่ยม รพ.นครชัยศรี

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here