เทคนิคการแพทย์ พัฒนาแอปพลิเคชั่น “RED GIVE”เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริจาคโลหิต

0
1033

ทนพญ.พูนทรัพย์ ศรีพารา นักเทคนิคการแพทย์ชำนาญการ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดเผยกับ “เมดเทคทูเดย์”วันนี้ (15 ก.ย.) ถึงผลงานวิจัยเรื่อง “RED GIVE”แอปพลิเคชันการบริจาคโลหิตบนมือถือ” ซึ่งได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประเภทนวัตกรรม(สิ่งประดิษฐ์) ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563 ว่า ที่มาของงานวิจัยนี้ก็คือ คลังเลือดกลาง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประสบปัญหาโลหิตไม่เพียงพอต่อความต้องการในบางช่วงเวลา ที่ผ่านมามีการแก้ปัญหาโดยการสื่อสารไปยังผู้บริจาคโลหิตผ่านสื่อต่างๆ เช่น Facebook, Line วิทยุ และโทรทัศน์ ทำให้มีผู้บริจาคมาร่วมบริจาคมากขึ้น แต่กลับพบปัญหาอื่น คือ มีผู้บริจาคโลหิตมาพร้อมกันจำนวนมากทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการได้ทัน หรือยังคงมีผู้บริจาคโลหิตมาจำนวนน้อย ไม่เพียงพอกับความต้องการ จึงมีแนวคิดการพัฒนาแอปพลิเคชันที่สามารถสื่อสารสองทางไปยังกลุ่มผู้บริจาคโลหิตได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนโลหิตที่ประสบอยู่

“วัตถุประสงค์หลักของงานวิจัยนี้ ก็คือการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับการรับบริจาคโลหิตที่ตรงกับ Life style ของผู้บริจาคโลหิต ในยุคปัจจุบัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการบริหารจัดการผู้บริจาคโลหิต” ทนพญ.พูนทรัพย์ กล่าว

ทนพญ.พูนทรัพย์ เปิดเผยถึงการจัดทำแอปพลิเคชันว่า เมื่อได้ออกแบบเมนูบนแอปพลิเคชั่นแล้ว ได้ดำเนินการพัฒนาร่วมกับโปรแกรมเมอร์จากบริษัท Q-Matic จากนั้นนำไปทดลองใช้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้บริจาคโลหิต เพื่อรับฟังความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ แล้วนำไปปรับปรุงเป็นเวอร์ชั่นใช้งานจริง พร้อมทั้งจัดทำคลิปวิดีโอแนะนำวิธีการใช้งานเป็นภาษาไทย และภาษาอีสาน เพื่อให้สามารถสื่อสารกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ทนพญ.พูนทรัพย์ เปิดเผยด้วยว่า แอปพลิเคชันที่จัดทำขึ้น มีขนาด 23 mb สามารถใช้ได้ในระบบปฏิบัติการแบบ android และ IOS มีเมนูสำคัญได้แก่ ข้อมูลการบริจาคโลหิต เหรียญกาชาดสมนาคุณ การแจ้งเตือนโลหิตสำรองไม่เพียงพอ และการตั้งค่าข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาคโลหิต และว่าหลังจากเริ่มใช้งานแอปพลิเคชั่นนี้ประมาณ 6 เดือน มีผู้โหลดแอปพลิเคชันใช้แล้ว 1,000 คน เคยประกาศแจ้งการขาดแคลนโลหิต 5 ครั้ง พบว่ามีผู้บริจาคเดินทางมาบริจาคจนได้โลหิตเพียงพอต่อความต้องการ การนำแอปพลิเคชันไปใช้ในงานประจำวัน จึงเพิ่มความสะดวกให้หน่วยงานและผู้บริจาคโลหิต ในการติดต่อสื่อสาร แจ้งข่าวสถานการณ์ขาดแคลนโลหิต ได้ตรงกลุ่มเป้าหมายและตรงกับความต้องการใช้โลหิตของผู้ป่วยมากขึ้น

ผลงานนี้ได้รับการรับรองลิขสิทธ์จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 และได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดและนำเสนอผลงาน ในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความสำเร็จ และความภาคภูมิใจของบุคลากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 9 และล่าสุด ได้รับรางวัลผลงานวิชาการ R2R ดีเด่น ประเภทนวัตกรรม(สิ่งประดิษฐ์) ในงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here