นายกสภาเทคนิคการแพทย์ ขอบคุณ กสธ.เห็นความสำคัญเทคนิคการแพทย์ บรรจุพนักงานและลูกจ้างชั่วคราว เป็น ขรก. 1,437 ตำแหน่ง

0
2386

รศ.ยุพา เอื้อวิจิตรอรุณ นายกสภา​เทคนิค​การแพทย์ กล่าวถึงเรื่องที่คณะรัฐมนตรีในการประชุมวาระพิเศษ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้อนุมัติหลักการบรรจุพนักงาน และลูกจ้างกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 45,242 ตำแหน่ง ให้เป็นข้าราชการ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอ เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับระบบสาธารณสุขไทยอย่างยั่งยืน และสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานต่อสู้กับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่า เป็นข่าวดีของนักเทคนิคการแพทย์ ที่เรียกร้องเรื่องการบรรจุเป็นข้าราชการมาหลายปี และประสบความสำเร็จในวันนี้ ในสถานการณ์การระบาดของ  COVID-19 ขอขอบพระคุณท่านอนุทิน ชาญวีรกุล รองนายกรัฐมนตรีและ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (กสธ.) ท่านสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ กสธ. และท่าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด กสธ. ที่มองเห็นความสำคัญของวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ ในฐานะเฟืองจักรหนึ่งในระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ทั้งด้านการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการรักษาพยาบาล ทำหน้าที่ในการค้นหาสาเหตุการเจ็บป่วย ด้วยกระบวนการทางห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่การเก็บตัวอย่างสิ่งส่งตรวจ การตรวจวิเคราะห์ แปลผลการตรวจพบ เพื่อวินิจฉัยโรค ติดตามผลการรักษา ประเมินภาวะสุขภาพ และค้นหาเชื้อโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ เคียงคู่แพทย์-พยาบาลมากว่า 60 ปีแล้ว

รศ.ยุพา กล่าวต่อไปว่า ในสถานการณ์ COVID-19 ปัจจุบัน นักเทคนิคการแพทย์ทั้งที่เป็นข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกสธ. และลูกจ้างชั่วคราว ตระหนักดีถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ต่อภารกิจสำคัญนี้ ได้ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ปฏิบัติงานหนัก ท่ามกลางความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เพื่อระงับยับยั้งการแพร่ระบาด COVID-19 และสร้างความปลอดภัยให้ประชาชน การได้รับการสนับสนุนด้วยการจัดสรรตำแหน่งข้าราชการ สำหรับพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1,437 ตำแหน่ง และ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 26 ตำแหน่งครั้งนี้ สร้างความปิติยินดีอย่างสูงต่อวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ เพิ่มขวัญกำลังใจ ความมั่นคง แก่กำลังพลรบทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิกและยังเป็นการรักษาบุคลากรที่มีประสบการณ์วิชาชีพ ให้อยู่ในระบบดูแลสุขภาพแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป

รศ.ยุพา กล่าวด้วยว่า ในรอบวาระการดำรงตำแหน่งนายกสภาเทคนิคการแพทย์ พ.ศ.2560-2563 ได้สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานด้านบริหาร วิชาการและการบริการสุขภาพในกระทรวงสาธารณสุขมาตลอด โดยพยายามอย่างเต็มที่ที่จะยกระดับความสำคัญของวิชาชีพให้ทัดเทียมวิชาชีพด้านการแพทย์อื่นๆ ด้วยการนำวิชาชีพเทคนิคการแพทย์เข้าไปมีส่วนร่วมกับโครงการสำคัญระดับชาติหลายโครงการ ขณะเดียวกันก็สร้างสายสัมพันธ์อันดีกับสภาวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ พร้อมกับหาโอกาสในการผลักดันเรื่องตำแหน่ง และค่าตอบแทนไปพร้อมกันด้วย

“เราจำเป็นต้องแสดงให้ประชาคมสาธารณสุขเห็นว่า เทคนิคการแพทย์มีตัวตน มีความสามารถที่จะทำงานสำคัญระดับชาติได้ เมื่อมีความสามารถและผลงานเป็นที่ประจักษ์ ก็จะได้รับการสนับสนุนตามมา” รศ.ยุพา กล่าวและว่า สถานการณ์ COVID-19 ทำให้บทบาทของนักเทคนิคการแพทย์เป็นที่รู้จักในสังคมมากขึ้น สภาเทคนิคการแพทย์​ขอส่งกำลังใจ​ให้นักเทคนิคการแพทย์​ มีความภาคภูมิใจ​ ปฏิบัติหน้าหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ มีคุณภาพ​ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง​และมีความสุขในการประกอบวิชาชีพ

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here